• Black Velvet Chinchilla shawl Bolero

  $5,900.00
 • Burgundy Dyed Chinchilla Coat Notch collar

  $5,900.00
 • Chevron Chinchilla Fur Jacket Dyed Charcoal

 • Chevron Chinchilla Fur Vest

  $3,990.00
 • Chinchilla Notch Jacket with Studs inserts

  $4,990.00
 • Dyed Lt.Brown Chinchilla Fur Jacket

  $4,500.00
 • Dyed Red Chinchilla Fur Jacket

  $8,900.00
 • Dyed Royal Blue Chinchilla Fur Bolero

  $5,900.00
 • Horizontal Chinchilla Fur Vest

  $3,900.00
 • Horizontal Dyed Green Vest

  $3,900.00